Na stronie internetowej sprawdziany możesz zapoznać się ze kompletnymi danymi na temat naszego unikalnego projektu. Specjalizujemy się w opracowywaniem sprawdzianów szkolnych na podstawie najbardziej popularnych w kraju podręczników. Nasi doświadczeni specjaliści przygotowują sprawdziany z języka polskiego. sprawdziany